Karl Wikland a.k.a. @Coffee_trading

Right wrong.jpg

När vi handlar aktier eller andra värdepapper på börsen så vill vi att priset ska gå i ”vår” riktning, d.v.s. i den riktning då vi tjänar pengar. Självklart finns det undantag inom framförallt optionsstrategier då riktningen spelar mindre roll, men desto mer rörelsens storlek. Vi tar nästan alltid en position för att vi tror att priset kommer att röra sig i vår riktning.

Bortsett vissa orakel som tydligen alltid har rätt så får vi vanliga dödliga vänja oss vid tanken att det inte alltid går som vi tänkt. Frågan är hur vi hanterar våra misstag.

Jag vill i detta inlägg yrka på att en av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till innan du tar position är att bestämma på förhand vad som behöver hända för att du ska ”veta” att du har haft fel.

Money management

Jag ska villigt erkänna att detta är min svagaste del i min egen trading. Det innebär helt enkelt hur vi hanterar vårt risktagande. Till att bli en lönsam trader/investerare kan man förenklat säga att din finns två delar i ekvationen som säger hur lönsam/olönsam du kommer att vara. Den ena delen av ekvationen är hur ofta du får rätt. Den andra vad du tjänar respektive förlorar när du får rätt eller fel.

Tänk dig in i en situation där du har rätt i 99 av 100 fall. Men du går all in i varje trade. Ett extremfall. Det betyder att du satsat allt även när det går fel och kan bli mer eller mindre utraderad i din enda förlorande affär. Med andra ord kan det gå riktigt snett även om du nästan aldrig har fel. De flesta är kloka nog att inte lägga alla ägg i samma korg, så att även de förlorande affärerna ger hanterbara förluster.

Du kan tänka dig en annan situation där du har fel 60 ggr av 100 men att du begränsar förlusten då du förlorar till max 1 % men låter vinsterna gå långt, med andra ord ger mer än förlusterna i snitt. Då kan du trots att du egentligen har mer fel än rätt göra vinst. Drömpositionen är såklart att minimera felen och maxa vinsterna och begränsa förlusterna.

Formeln kan vi tänka oss ser ut så här: (andel vinst trades * snitt vinst för vinstpositionerna)– (andel förlust trades * snitt förlust vid förlust) = total avkastning.

Man kan tänka sig, jag har i alla fall tidvis tänkt så, att nyckeln är att ha rätt mer än fel. Men utan vana att kontrollera förlusterna och rida vinsterna så finns det stor risk att du totalt sett inte gör vinst, trots att du har mer rätt än fel.

IG markets i samarbete med DailyFX har gjort en mycket intressant studie kring detta som jag rekommenderar att läsa. De är inte först men de gör det bra. Du hittar den i pdf format här.

Hur begränsa förlusterna?

En tänkbar variant är att implementera en stop loss, d.v.s. vi avslutar positionen när den överskrider ett förlustvärde större än x antal procent. Sätter vi vår stop loss för snävt kommer det att ge oss ganska många förlust affärer men till liten total förlust, medan om vi är mer generösa så kommer vi att ha färre förluster, men när vi väl gör dem så kommer de att vara saftigare.

Så hur gör vi avvägningen?

Det är inte helt lätt. En känd twitterprofil (expertdirekt) och en del med honom förespråkar att inte sätta en stopp loss alls enligt mottot VVF. Våga Vägra förluster. Det kan vara en strategi som kan löna sig om vi har väldigt stort kapital och väldigt mycket tålamod och tid samt är orädda för att ligga back, väldigt mycket.

För oss vanliga dödliga så är sannolikt ett mellanting mer intressant. Jag har testat en del strategier via IGs Pro Real Time där det är rätt lätt att testa olika strategier genom att se hur de presterat historiskt. 1% stop loss producerar förvisso små förluster men man missar också stora vinster för att man blev utstoppad innan positionen vände i din riktning. Ofta ligger ett värde runt 2-4% nära “the sweet spot” där förluster hålls i schack men ändå ger felutrymme nog att fånga de trades som börjar snett men sedan vänder till något riktigt bra. Men självklart påverkar volatiliteten i det du handlar vart dina stop loss nivåer bör sättas. Behöver du ge mer marginal p.g.a. högre volatilitet bör du också satsa mindre kapital för att hålla en eventuell förlust inom dina ramar men inte bli utstoppad. Twittraren och tradern Mikrit har gjort en mycket bra video kring detta. Den hittar du här.

Stöd och motstånd i förhållande till stoppar

För oss som handlar baserat på teknisk analys, som här får förstås som att vissa priser är viktigare än ändra baserat på historien och relationer till föregående prisrörelser, så vet vi att marknaden tenderar att respektera vissa nivåer mer än andra. Det vill säga det finns vissa prisnivåer som har kraftigt förhöjd sannolikhet att stoppa en prisrörelse och ge en reaktion i motsatt riktning.

Vart dessa motstånd och stöd går beror på vilken metod vi förlitar oss på, men för egen del tycker jag att de flesta metoder jag använder brukar hitta i princip samma nivåer. Alla vägar leder till Rom. I alla fall de flesta.

Det finns t.ex. trendlinjer som ger reaktion (vändingar av prisutvecklingen), stöd och motstånd (horistontella), fibonacci-nivåer, bollinger band, volume och market profile, gann-kors och krardinaler etc. Det vill säga att även motsatsen gäller, visa pris-nivåer registrerar i princip inte på någon TA-metod som viktigt för att ge reaktion. Så frågan jag alltid ställer mig är vilket är nästa pris, upp eller ned som sammanfaller med en metods/ flera metoders stöd eller motstånd?

Så jag försöker alltid att ta position så nära stöd eller motstånd det går , beroende på om jag siktar på upp eller nedgång.

Min variant för att ta position och sätta stop loss

Låt oss börja med ett verkligt exempel med en förenklad metod.

OMXS30 fram till fredag den 9:e November 2018

OMXS30 fram till fredag den 9:e November 2018

Här skulle vi kunna tänka oss att vi har en trading range för OMX mellan 1553 och 1524 punkter. Om vår hypotes är att vi kommer få en fortsatt rörelse inom rangen hur ska vi då förhålla oss? En grundhypotes är att trading rangen slutar gälla när den bryts åt något håll. Vi kan tänka oss att om vi bryter 1524 på nedsidan så kommer vi att få en rörelse nedåt som är relativt kraftig (stänga gap runt 1516 o.s.v.), för 1524 verkar vara en viktig nivå sedan en tid tillbaka

På samma sätt bör det bli en kraftigare rörelse på uppsidan om vi bryter över 1553 punkter.

 

Om vi tror att priset kommer bryta upp ur trading rangen

Så om vi tror att priset ska gå uppåt och kanske rent utav bryta upp ur rangen (>1553) när ska vi då ta position?

När har vi fel enligt vår egen teori om att trading rangen ska respekteras, i alla fall på nedsidan om det blir aktuellt?

Jo senaste vid 1524 om rangen respekteras. Alltså vill vi ta position så nära där vi får fel som möjligt. Går vi under 1524 så har trading rangen brutits och vi förväntar oss då en rörelse på nedsidan med relativ kraft. Mitten på trading rangen är ca 1537. Så skulle vi ta positionen där och få fel så kommer vi inte vara säkra på att analysen är fel förrän priset når under 1524 punkter, d.v.s. vi vet först att vi har fel minus 13+ punkter senare. För varför ska vi överge en position förrän vi ”vet” att vi har fel? Skulle vi ta positionen vid 1552 så kan priset gå fel -28 punkter innan vi vet att vi har fel på nedsidan. Vi vet att vi har “rätt” om priset går över 1553. I alla fall enligt den förenklade metod vi antagit ovan.

Så en vän av ordning inser att om vi vill minimera vår förlust vid punkten där vi ”vet” att vi har fel så vill vi ligga nära den punkt där vi har fel när vi gör vår entry. Säg att vi handlar med 10 gångers hävstång och max vill ha en förlust på 2,5 procent, när ska vi då ta vår trade och ändå ta stop lossen vid, eller förbi,  den punkt då vi ”vet” att vi har fel?

Jo vi får räkna: När vet vi att vi har fel? 1523-ish. Alltså maxförlust 2,5% = 1-(0,025/10)=0,9975. Så vart tar vi tidigast position? Jo vid 1526.8 , d.v.s. 1523/0,9975. Så om vi tar position för uppgång vid ca 1526,8 så tar vi med 10 ggr hävstång max 2,5% förlust när vi ”vet” att vi har fel. Vi har kalibrerat vår stopp loss efter den metod vi handlar efter genom att anpassa vår entry efter att stop loss utlöses både när vi ”vet” att vi har fel och hållit oss inom accepterad förlustnivå.

Så personligen försöker jag att undvika att ta trades förrän jag vet hur mycket det kostar mig att ha fel i termer av procentuell förlust på positionen när jag också vet att jag har fel enligt den metod jag handlar via. Det betyder att jag tenderar att ta trades som är väldigt nära att få fel, för det finns verkliga fördelar med att snabbt veta att man läst fel och snabbt kan ta förlusten. Får man rätt tenderar man dessutom att få ta del av en större rörelse i rätt riktning.

Så innan du tar position för succé så se till att du ”vet” när du har fel och anpassa din entry därefter med respekt för maximal förlustnivå per trade.

Arbetar du efter en dålig metod eller inte bemästrat den ger det förstås ingen större edge om den inte ger nivåer som statistiskt sett kommer att respekteras. Men det här sättet att tänka får i alla fall mig att många gånger ta bättre entrys där det kostar mig mindre att ha fel än att vara snabb på avtryckaren. Och handlar du efter en metod som inte genererar falsifierbara prognoser så har du ingen metod som ger nån nytta alls, byt ut den.

För egen del så är det precis lika viktigt att veta när jag har rätt som när jag har fel. Jag gillar att veta varför jag har rätt och varför jag har fel med stöd av den eller de metoder jag jobbar efter.

Hojta gärna till om du tyckte att inlägget gav dig något eller om det var självklarheter eller att jag rent utav är ute och cyklar.

 

Lycka till!

Twitters bästa 2018

Tankar om OMXS30 fram till 2019