Karl Wikland a.k.a. @Coffee_trading

Going nuclear - Fukushima traden

Historien om när jag spekulerade på börsen med hjälp av en gegiermätare. Ibland har man bara tur att råka upptäcka något som gör att du kan se en händelseutveckling före de flesta andra. För att avsluta 2017 så delar jag med mig av en av mina konstigaste trades. Enjoy!

Fukushima olyckan

Den 11 Mars 2011 drabbades Japan av en kraftig jordbävning som utlöste en tsunami. Tsunamin som följde slog ut både elen och reservgeneratorerna som sköte kylningen till kärnreaktorerna. Några dagar därpå därpå ledde det till partiella härdsmältor och explosioner i flera av Fukushimaverkens kärnreaktorer. Katastrofen var ett faktum.

En av de exploderade reaktorerna vid Fukushima.

En av de exploderade reaktorerna vid Fukushima.

Börserna reagerade till viss del på olyckan. Men Fukushima var relativ glesbefolkat och Japans industrikapacitet var inte speciellt hotad efter olyckan. En veritabel ekonomisk katastrof skulle det innebära om till exempel Tokyo drabbades av stark strålning. Den typen av problem skulle definitivt påverka världsekonomin framgent. Då dyker detta upp i nyhetsflödet:

Radiation news fukushima.png

Börserna reagerar kraftigt på dessa uppgifter om 40 gångers förhöjd strålning i närheten av Tokyo. En sedan börsöppningen sur börs droppar ytterligare 2 % när nyheterna når världens börshandlare. Så här ser tidslinjen ut i lite mer perspektiv:

 

Grafen är över Nikkei 225

Grafen är över Nikkei 225

Tyvärr kan jag bara hitta dagsupplösningsdata för svenska börsen.

Tyvärr kan jag bara hitta dagsupplösningsdata för svenska börsen.

Jag har vid tillfället inga positioner i marknaden. Men jag är mycket nyfiken på händelseutvecklingen med tanke på dess magnitud och betydelse. Någon på Twitter länkar till en Live webbkamera som filmar en geigermätare i Tokyo. Det man såg var något liknande detta:

geiger mätare.JPG

Så vad var det jag stirrade på? Dags att snabbt ta reda på det. Så Wikipedia fick hjälpa mig att dels svara på vad normala nivåer av bakgrundsstrålning hade för värden och sedan hur mätvärdet (millisivert) på en geigermätare fungerade. Efter att ha dubbelkollat allt kunde jag verkligen inte se några tecken på förhöjda strålningsnivåer.

Traden

Om läget varit allvarligt för hela Tokyo så skulle en geigermätare ha plockat upp det. om den är placerad i Tokyo. Om live-streamen är genuin och visar vad som påstås så har Tokyo inget strålningsproblem. Om börsen fallit 2 % på nyheter om att Tokyo har ett akut strålningsproblem så kommer den att repa sig med 2 % allt annat om det visare sig vara falsk information. Så jag går in. Inte med några stora summor, utan bara för att jag inte kan motstå att ha tagit traden.

Tog traden via avanza

Tog traden via avanza

Det visade sig mycket riktigt att Tokyo inte drabbats av förhöjd strålning av den magnitud som först rapporterades av Nyhetsbyråerna. Och aktiekurserna repade sig snart därpå. Resultatet för mig var fint procentuellt men marginellt i kronor räknat. Men det är än idag en av mina märkligaste bets. WIN för Tokyo, WIN för mig.

Gott nytt år!

Uppdaterad börssyn - OMX30 i ingemansland

Sanning och konka - One step ahead of the Crowd