Karl Wikland a.k.a. @Coffee_trading

Den som gapar över mycket vinner ofta hela stycket - Handelsstrategi

I detta inlägg kommer vi att få bekanta oss mer med att handla gap, både genom att satsa på upp- så väl som nedgång. Vi satsar på att ett gap oftast stängs. Ett pris gap uppstår när det blir en skillnad mellan dagens öppningspris och föregående dags stängningspris. Infornationen om vad som statistiskt händer vid  ett gap kan vi utnyttja i vår daytrading och även swingtrading.  Lästid ca 5 minuter. Följ mig på Twitter för mer tradingrelaterat skrivande i kortformat. Gillar du vad du läser? Sprid glädjen vidare!  Mvh @Coffe_Trading.

Prisgap- något att alltid ha i bakhuvudet.

Öppningspriser sätts genom ett auktionsförfarande i den så kallade "öppnings callen" där köp och säljordrar matchas ihop till ett öppningspris. "Callen" pågår mellan 08:45 och kl 09:00. Om öppningspriset för dagen blir mycket högre eller mycket lägre än föregående dag får vi ett pris hopp i våra candle stick grafer.

Candle stick parts.png

För den som behöver en snabb uppfräschning på candle-sticks:

 

 

 

 

Låt oss se hur det kan se ut i Hennes och Mauritz B-aktie :

HM b aktien från investing.com. Ovan är en candle-stick graf där varje stapel motsvarar en dags handel i HM. 

HM b aktien från investing.com. Ovan är en candle-stick graf där varje stapel motsvarar en dags handel i HM. 

Gap är till för att stängas

Här kan vi se att gap är rätt vanligt förekommande. Och det vi kan utnyttja mest är att rent statistiskt så har gap en tendens att stängas över tid, inte ovanligt att det sker samma dag som det uppstår. Vi kan titta ytterligare på HM men denna gång i lägre upplösning om 1 timmas candle sticks:

 

Som vi ser i 1 timmas chartet är det inte ovanligt att gap stängs samma dag eller snart där efter.

Som vi ser i 1 timmas chartet är det inte ovanligt att gap stängs samma dag eller snart där efter.

Här kan vi alltså ana att det kan finnas en viss edge i att satsa i motsatt riktning mot gapet. Gärna samma dag då det uppstår. Har marknaden gapat upp så ser det ut som att satsa på att gapet stängs har en statistisk fördel mot motsatsen. Gapar det ned så kan det vara läge att långa (satsa på uppgång). Och för att få en ännu lite vassare edge (statistiskt signifikant fördel) kan man efter ett gap vänta in att en tydlig topp formas ( om det är ett gap upp) eller en tydlig botten (om det är ett gap ned) innan vi tar position i motsatt riktning. Och naturligtvis kan vi lägga till ännu fler villkor kring när vi tar position för att filtrera ut positioner med större sannolikhet att lyckas. 

 

Vid längre nedgångar kan det vara rimligt att kolla efter ostängda gap från förr för att få ut mer sannolika nivåer för hur djupt priset ska ned.

Vad är skälet till att gap ofta stängs för eller senare?

Helt klart är det inte, men det finns vissa som påstår att marknaden gillar att ha handlat på alla nivåer, när marknaden gör ett pris-gap så hoppas prisnivåer över som inte blir handlade och därför vill marknaden tillbaka och avhandla dessa prisnivåer ordentligt innan vidare färd uppåt eller neråt beroende på vilket håll det uppstod ett gap. Det liknar tanken kring market profile som jag har för avsikt att ta upp i kommande inlägg. En annan tanke är att algoritmer och robotar jagar stoppar och att aktörer i värdepappret satt sina stoppar vid eller strax under där gapet startade. Därav ska gapen stänges och lite till.

En Gap-Fill strategi testad

Så hur skulle strategin kunna appliceras och testas på OMXS30 (Index för Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier)? Vi gör ett test hos IG markets med Pro Realtime (PRT) där vi kan programmera ihop strategier och testa mot historisk data. Nedan så testar vi en strategi där vi kollar efter öppningsgap åt endera håll med minst 7 punkter. Här har jag valt ut att handla 1 minikontrakt mot OMXS30 i motsatt riktning mot gapet. Enda säljvillkoret är en trailing stopp som flyttas upp vartefter positionen går i önskad riktning och går det ned mer än 1% från bästa pris i satsad riktning går den ur marknaden. Vi sätter satsat kapital till 10 000 kr och handlar 1 minikontrakt á 20 kr per punkt.  Vi testar strategin över ca 1 års handel. Och vi låter strategin utvärderas i halvtimmar. Det betyder att den inte tar position förrän tidigast 09:30 efter ett relevant gap har inträffat. Systemet satsar både på upp och nedgång. Har bortsett från spreaden helt i detta exempel. Så låt oss se en riktig enkel kod som bara gör det basala:

 

KOD till GAP trading system v2.png

Resultatet nedan av strategin:

 

Den övre kurvan är hur kapitalet utvecklat sig sedan start av simuleringen. Och den nedre grafen visar OMX samt alla trades utplottade på grafen. Systemet både långar och kortar.

Den övre kurvan är hur kapitalet utvecklat sig sedan start av simuleringen. Och den nedre grafen visar OMX samt alla trades utplottade på grafen. Systemet både långar och kortar.

Som vi kan se har 10 000 kr blivit 14 841 kr på ett år vilket motsvarar en avkastning på ca 48,41% vilket är riktigt bra. Men man bör alltid testa över längre tidsperioder för att se hur ett system fungerar över längre tid. Med lite beskrivande statistik ser det ut så här:

Skulle resultaten vara stabila över längre tid så är det kanske en riktigt spännande strategi att kika närmre på.

Skulle resultaten vara stabila över längre tid så är det kanske en riktigt spännande strategi att kika närmre på.

För att se om vi har något av värde i termer av trading system så kan vi jämföra med en Buy and Hold strategi.

Som vi kan se har den varit rätt bra senaste året. Men med ganska mkt svängningar...

Som vi kan se har den varit rätt bra senaste året. Men med ganska mkt svängningar...

Som vi ser har en buy and hold strategi med en CFD på 1 minkontrakt mot OMXS30 givit oss ett slutkapital på 12 142 kr. Så överavkastningen är ganska stor mot Buy and Hold ändå med en enkel gap-stängnings-strategi.

Så mitt tips är att utforska gap på egen hand och försök att utnyttja det vid daytrading och kortare positioner för att få en bättre edge på när du ska korta eller långa. Och det ska fungera på det absolut mesta som kan handlas, allt från aktier, derivat och index. Men kan även användas för att få fram sannolika nivåer som ska besökas på nedsidan.

 

Mer info om sannolikheter för gapstängning hittar du här: https://www.rockwelltrading.com/gap-trading/

Så när börsen gapar efter mycket gå in för att få ut hela stycket!

 

Sanning och konka - One step ahead of the Crowd

Värdering av aktier - Discounted Cash Flow eller diskonteringsmodellen