Karl Wikland a.k.a. @Coffee_trading

Drömmen är nådd eller när pengar inte spelar roll

De allra allra flesta av oss människor känner att vi skulle kunna ha nytta av mer pengar i våra liv. Sannolikheten är stor att just DU är intresserad av placeringar på börsen för att kunna förbättra din ekonomi eller kanske rent utav bli ekonomiskt oberoende. De flesta av oss är långt ifrån målet så vi spenderar den mesta av vår tid åt att fundera över hur vi ska nå det. De flesta som skriver kring ekonomi fokuserar på att spara och ackumulera pengar men väldigt få på att spendera pengar. Vadå det är väl lätt att spendera tänker du nu!? Läs då vidare.

En vital fråga som kanske få av oss tar tid att fundera på är vad gör vi när vi når dit? När vi nått rikedomen, finansiell frihet. När du redan köpt dina klockor, bostäder, bilar, båtar, flygplan etc. När din fjärde ferrari inte känns lika spännande att köpa längre.

Mänskligheten har så länge vi kan minnas behövt brottas med det "ekonomiska problemet" - en knapphet av resurser. Det innebär att vi behövt lägga våra resurser på ett klokt sätt för att få dem att räcka till så mycket det bara gick. Och även nyttja våra resurser för att öka, helst maximera, vår ekonomiska kapacitet i framtiden.

Vad skulle det innebära om du kunde få allt du ville materiellt???

(Du kan även tänka på ordet materiellt i detta sammanhang med levnadsstandard)

 Och kanske ännu mer intressant om ALLA fick den levnadsstandard dom önskade? 

Förenkla nu tanke-experimentet med att utgå från att den enes materiella önskemål inte skulle begränsa  den andres materiella önskningar eller möjligheter att nå dessa.

Keyns - kungen av visioner

En som tänkte på detta för snart 100 år sedan var nationalekonomins fader Maynard Keyns och han skrev en essä kring det - Economic Possibilities for our GrandchildrenÅret han skrev ihop sina tankar var 1929. Första delen är mindre intressant för detta inläggs poäng, men senare del av texten är mycket intressant. Keyns menar att med den tillväxttakt som ekonomierna på jorden håller så bör det om 100 år (år 2029) inte finnas någon fattigdom. Inte ens med inkomstklyftor, det vill säga han funderar på vad som händer när alla kan få allt ren materiellt i absoluta termer som tar oss bort från nöden. Så fattigdom här skall ses i objektiva termer och ej relativa. Snart har 100 år gått och vi har sannolikt inte riktigt nått dit att vi trollat bort det ekonomiska problemet ännu, men tänk dig en framtid där det är ett minne blott! Även den relativt sett fattigaste kommer i absoluta mått mätt leva med en skyhög levnadsstandard.

 

Keyns målar upp en rätt dyster bild av den framtiden. Många av dagens mest framgångsrika personer är mycket duktiga på att nå resultat i den kapitalistiska världsordningen, men vad skulle de göra när alla redan har och eller får allt materiellt?

Keyns kollar vid tidpunkten för författandet av sin essä på den Britiska överklassen som ett exempel på att leva ekonomiskt oberoende och inser att de mest sysslar med rävjakt och otrohet. De utgjorde ingen förebild i hans ögon och inger föga hopp för den framtida mänskligheten. I denna framtida värld ser han snarare att de människor som idag är framgångsrika på att navigera den kapitalistiska världsordningen nog skulle känna sig rätt meningslösa och vantrivas monumentalt. Människor som varit duktiga på att skapa värde ska nu övergå till att konsten att leva livet. Vad gör man då?

Kapitalismen och ekonomiska teorier har som syfte att maximera tillväxten på kapital i merparten av alla dess tolkningar. Med andra ord: det du gör idag har som syfte att maximera din morgondag. När morgondagen blir idag efterföljande dag, så är ekonomisk teori fortsatt upptagen med att maximera morgondagens kapital igen. Kapitalismens ekorrhjul så att säga.

Ekonomisk teori har aldrig egentligen tagit upp frågan vad vi gör när vi har tillräckligt, när vi har mer än vi kan göra av med, när alla har allt (rent materiellt). Så vad gör vi, och DU, när vi handlar idag - inte för morgondagen utanför nuet? Det vill säga vad har ett värde i sig självt nu skiljt från det som bara har ett värde i morgon? En dans vars värde  för dig uppstår i stunden och inte för vad det ger nästföljande dag kanske kan anses ha intrinsikalt värde!? Vad har värde i sig självt för dig? 

Tänk om du blir rik bara för att sedan bli olycklig....Så tänk efter vad sysslar du med om dagarna när du får allt du vill ha som är materiellt beskaffat och andra också har det så!

Och vad betyder det för samhället om vi på samhällelig nivå löser det ekonomiska problemet? Behöver vi människor i arbetslivet när robotar kan ta över de flesta jobben? Vad gör vi när vi inte behöver jobba längre? Den framtiden kanske kan te sig avlägsen idag för många, men en sak är jag säker på: redan idag behövs allt färre människor på arbetsmarknaden på grund av automatiseringar av allt fler arbetsuppgifter. Trots att många av oss drömmer om att slippa arbeta är det nog lika många som skulle drömma om att få jobba även om det inte behövdes för att säkerställa sin materiella överlevnad/höga levnadsstandard. Vill inte alla människor känna sig behövda av andra för att finna ro i sin existens? Det verkar rimligt att anta att man kan behövas av andra utanför den direkt materiella domänen, men för vad?

The Garden of Earthly Delights - Painting by Hieronymus Bosch, 1515

The Garden of Earthly Delights - Painting by Hieronymus Bosch, 1515

Pengar är varken mer eller mindre än potential i sin renaste form. Det vill säga Pengar har inget annat värde än som potential. Visst kan jag, och kanske andra, bli imponerad av din förmåga att skapa potential. Dina klockor, båtar, bilar är egentligen en rätt skral mätare på din förmåga att leva livet fullt ut men kanske bra för hur mycket potential du kan nå.

Tänk en löpare som tränar i 10 år för att kunna springa 1 mil så snabbt det bara går, men aldrig springer ett lopp. Alla är olika men den tanken frustrerar mig. Och ännu mer frustrerande om löparen ställer upp i loppet men bara springer 100 meter.

Någon som bygger upp en massa orealiserad eller dåligt realiserad potential. Så ser jag dig i flödet med enbart en dyr livsstil så vet jag att du essentiellt sett inte har en aning om vad du ska göra med din potential. Då har du sprungit max 100 meter. Ser jag dig dansa leende tror jag du kommit i mål!

Så nästa gång du letar efter en strategi för att bli ekonomiskt oberoende, glöm inte att fundera på hur du blir mästare i konsten att leva livet!

Teknisk Analys av Kaffe - Swingperspektiv

Eliott Waves - EWT