Karl Wikland a.k.a. @Coffee_trading

Eliott Waves - EWT

Har du kanske vagt hört uttrycket men vet inte riktigt vad det är? Du är inte ensam. Jag genomförde en enkät nyligen med över 600 deltagare, färre än 10% av alla finanstwitter deltagare kände till EWT, så det är något relativt exotiskt bland alla börshandlare där ute. Men jag anser att det inte kan skada att känna till konceptet bakom EWT. Av allt jag har stött på hittills som bäst visar på insikter om vad som händer med priset när människor handlar något med varandra så är det Elliot Wave Theory, förkortat EWT. Därför delar jag med mig av de viktigaste delarna nedan.

EWT som teori säger något om hur vi människor fungerar när vi köper och säljer något. Men utan att börja där utan istället börja med de få regler som gäller för EWT så får vi lära oss något som vi kommer se om och om igen när vi betraktar prisutveckling som är ett resultat av människor som handlar med varandra.

Låt oss börja med 2 bilder, en för BULL-trend och en annan för BEAR-trend:

 

EWT bull.png
ewt bear.png

Inom EWT så säger vi att oavsett vad som handlas så ser utvecklingen ut likadan oavsett om vi zoomar in att tittar på prisutvecklingen senaste timman som när vi tittar på senaste året. Det hela är som fraktaler: Och i verkligheten är så klart inte prisutvecklingen sådan att det följer räta linjer, det är en stiliserad bild.

ewt subdivision.gif

Samma mönster återupprepar sig oavsett om vi tittar extremt kortsiktigt eller långsiktigt. Så vad innebär en våg? Jo en våg är t.ex.  streckan från start till toppen som markeras med 1, den streckan kallas våg 1. Nästa strecka i motsatt riktning är våg nummer 2 som slutar med en botten osv. Våg 1 till 5 kallas impulsiva, d.v.s. de är i riktning med den större trenden, medan vågor A-B-C kallas korrigerande och går huvudsakligen mot den större trenden. Som alltid finns det risk för förvirring när det är oklart till vilken trend i trenden man hänvisar till.

Så vilka är reglerna, för det finns definitivt regler för hur man räknar in en våg?

1. Våg 2 får aldrig passera starten på våg 1.

2. Våg 3 får aldrig vara kortast jämfört med våg 1 och 5 (räknat i pris eller indexpunkter).

3. Våg 4 får aldrig passera toppen på våg 1.

4. Våg 5 måste minst förbi våg 3s topp.

5. Våg C går alltid lika med eller oftast förbi våg A.

Ett exempel från verkligheten nedan, Bitcoin:

BTC EWT example.png

Du undrar säkert? JA verkligheten är alltid stökigare än teorin. Men har vi en hyfsat bra teori så kan den hjälpa oss agera bättre än slumpen. Som alltid vill varje teori ofta förklara ALLT eller nästan allt. Det finns en massa specialundantag definierade i teorin, t.ex komplexa korrigeringar med mera. Men över lag har den historiskt gjort ett hyfsat jobb att beskriva hur prisutvecklingen ser ut när människor handlar med varandra.

Sedan finns det tum-regler värda att känna till:

Våg 1 och 5 är ofta lika långa.

Våg A och C är ofta lika långa.

Våg C når ofta ned någon stans till föregående våg 4:as område.

Hur handlar man med hjälp av EWT?

Ett sätt är att identifiera dåliga lägen att gå in i t.ex en aktie, ser man att det nyligen finns en större våg 1-2-3-4-5-A-B avslutad, så kanske man ska vänta med att köpa till våg C har avslutats.  Med fördel används fibonnachi retracements i samband med EWT för att öka träffsäkerheten i vart vågorna har sitt slut. Inte sällan 38,2% eller 62,8% av föregående rörelse vid korrektioner. Korrektioner är alltså rörelser i motsatt riktning till den större trenden.

EWT - relevans idag.

Utifrån egen erfarenhet så skulle jag säga att EWT, precis som många andra tekniska angreppssätt, riskerar att bli mindre värdefulla i en tid med allt mer robotiserad handel. Så länge robotarna själva utnyttjar mänsklig psykologi (a.k.a teknisk analys) lär EWT fungera hyfsat. Jag tycker själv att både #OMXS30 samt tyska #DAX uppvisar allt fler "brott" mot EWT-teori de senaste åren. Och jag är ganska säker på att det beror på att algoritmer handlar med varandra allt mer, robotar som inte följer känslor eller försöker handla som en fullärd teknisk-analys-människa utan utifrån andra icke mänskliga perspektiv. EWT visar hur människans psykologi färgar handeln av något, men jag tror inte EWT är speciellt relevant när robotar handlar med varandra. Så framtiden för EWT är oviss som metod för börshandel.

Drömmen är nådd eller när pengar inte spelar roll

Bollingerband - the basics